Provdagarna våren 2020

  •  Ti 10.3     Modersmål läskompetensprovet; Svenska som andra språk
  •  To 12.3    Modersmålet, skrivkompetensprovet
  •  Fr 13.3     Främmande språk, kort lärokurs (tyska, franska)
  •  Må 16.3   Finska, lång och medellång lärokurs
  •  On 18.3    Matematik, lång och kort lärokurs
  •  Fr 20.3     Engelska, främmande språk, lång lärokurs
  •  Ti 24.3     REALEN, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
  •  To 26.3    REALEN, psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi