Föräldramöte (6.10) för årskurs 1 och 2 (Kl 18)

Föräldramöte (6.10) för årskurs 1 och 2 (Kl 18)

Hybrid möte med möjlighet att delta både på fysiskt i skolan och på distans. Se separat Wilma-meddelande.
Gå till "Aktuellt"