Daniella Lassas och Alexander Högström, Fanny Martin