Gymnastiklärarna Maria Nirkkonen och Thomas Friman