Emelina Alenius, Andreas Damsten, Katarina Rönnqvist och Niklas Ek