Uppträdande av duktiga studerande tillsammans med musiklärare Petter Eklund