Självständighetsfest och vinterbal i högstadiets festsal