Jasmine Östling, Freja Söderblom och Frida Stenbacka