Advin Music, Lukas Törnqvist, Rasmus Söderholm och Emil Byskata