Årsberättelsen lästes av Jennica Lattunen och Emil Skinnar