Vårdnadshavarnas tal hölls av Carina Nordman-Byskata