Lokalvårdare Elisabeth Kull avtackades då hon avgår med pension.