Kanslist Marit Udd blev student från Vasa svenska aftonläroverk.