Fotograf av bilderna från dimissionen: Bildkonstlärare Carina Storthors