Musikuppträdande av gymnasiets elever under ledning av musiklärare Petter Eklund