Berina Åstrand, Hanna Sund och Elisabeth Kull, personal vid Gymnasiet i Petalax