Vicerektor Bill Korsman, Grupphandledare Berit Sjöman och Nikke Palmberg