Tani Oasis och Freja Söderholm från åk II sjöng. Musiklärare Petter Eklund satt vid pianot.