Dags för dimission. Fr. vä. rektor Margareta Bast-Gullberg, grupphandledare Kerstin Björkas och vicerektor Bill Korsman.