Studenternas tal hölls av Janice Mattlar och Filip Udd.