Ulla-Maj Söderback var en av de som blev student från GiP för 40 år sedan. Några av dem var på plats och U-M höll ett tal å deras vägnar.