Vicerektor Bill Korsman, grupphandledare Berit Sjöman och Say Reh