PERSONAL
Marit Udd
Studiesekreterare
Benny Revahl
IT-chef
Tanja Forslund
Kurator
Sven-Erik Haglund
fastighetsskötare
Thommy Ahlbäck
fastighetsskötare
Hanna Sund
lokalvårdare
Gun Björklund
lokalvårdare
Ann-Helene Ståhl
husmor