PERSONAL
Marit Udd
Kanslist
Benny Revahl
IT-tekniker
Tanja Forslund
Kurator
Sven-Erik Haglund
fastighetsskötare
Thommy Ahlbäck
fastighetsskötare
Hanna Sund
lokalvårdare
Gun Björklund
lokalvårdare
Ann-Helene Ståhl
husmor