Skolkurator

  • Skolkurator Tanja Forslund är anträffbar på högstadiet måndag - torsdag tel: 040-6508119, och i gymnasiet måndagar kl 12-15. Det går bra att skicka meddelande åt henne via mail (tanja.forslund(a)malax.fi), Wilma eller sms.