Läroböcker

 

Eleverna får beställa böcker från skolans bokhandel inför varje period.

 

Från och med hösten 2016 kommer gymnasiet att ha ny läroplan för. Det betyder att också läroböckerna ändrar. Listan uppdateras vartefter nya läromedel kommer. Det rekommenderas att man avvaktar med att köpa begagnat tills vi säkert vet hur kurserna ändrar och vilka böcker som behövs.

 

Lista över vilka böcker som är aktuella finns enligt nya läroplan åk 1 och 2 och gamla läroplan för åk 3.