Skolhälsovården

  • Ta kontakt med skolhälsovårdarna Jessica Grind (måndag-tisdag) och Ann-Sofie Brännkärr-West (onsdag-fredag) på högstadiet, telnr 050-3214920 eller e-post till jessica.grind@malax.fi / ann-sofie.brannkarr-west@malax.fi ifall du behöver en tid till skolläkaren. För första årets elever ordnas automatiskt träff med skolhälsovårdare och skolläkare.
  • Första årets studerande erhåller ett frågeformulär som returneras till skolhälsovårdaren, för den studerande som själv vill träffa eller har behov av att träffa skolhälsovårdaren/läkaren ordnas tid till skolhälsovårdaren/läkaren.
  • Ändringar i mottagningstiderna meddelas på INFO TVn.
  • Skolkurator Tanja Forslund är anträffbar på högstadiet måndag-torsdag kl 8-16, telnr 040-6508119.