2015-2016

Under läsåret 2015-2016 hölls tre projekt under vecka 8. Dessa var Förintelsen, München och en Skrivverkstad. Läs mer om Förintelseprojektet och Münchenprojektet via de webbsidor som skapades inom projekten (se nedan).

 

Projekten utmynnade i följande webbsidor:

1) Förintelseprojektet

2) Münchenprojektet