2017-2018

Under läsåret 2017-2018 hölls två projekt under vecka 8. Dessa var Münchenprojektet och Tromsöprojektet. Läs mer om dessa via de webbsidor som skapades inom projekten (se nedan).

 

Projekten utmynnade i följande webbsidor:

1) München

2) Tromsö