Vid studerandehälsovården jobbar hälsovårdare Ann-Sofie Brännkärr-West onsdag-fredag. Ta kontakt ifall du behöver en tid till hälsovårdare eller skolläkare!

Studerandehälsovården har  ny telefontid kl 8.10-8.40, telefonnummer 050-3214 920. Vid icke brådskande ärenden kan du kontakta via Wilma/ mail; förnamn.efternamn@malax.fi /sms, för att få en tid. Kom ihåg att uppge namn och klass! Behöver du som är myndig elev ett sjukintyg så tar du kontakt/telefon kl 8.10-8.40, samma dag du behöver sjukintyget. Sjukintyg kan inte skrivas retroaktivt.

Mottagning hålls vid högstadiets skolhälsovård utan tidsbeställning måndag-fredag kl 8.45-9.45. Övriga tider enligt tidsbeställning.

Olycksfall omhändertas utan tidsbokning.

Preventivmedel och rådgivning kan skötas hos studerandehälsovården. Ni som studerar vid gymnasiet har möjlighet att få gratis preventivmedel/kondomer.

För första årets studerande ordnas en hälsoförfrågan, besök hos hälsovårdare och skolläkare.

Eventuella ändringar i telefon/öppethållningstiderna meddelas på Wilma anslagstavlan.