DSC 2100

Digitala hjälpmedel som stöd

På gymnasiets allmänna linje får elever lära sig de grundläggande läroämnen som finns med i läroplanen med undervisningsteknik och verktyg som främjar lärandet. Eleverna får utbildning av tekniskt kunniga lärare via digitala medel och lär sig ta fram den information de behöver.