Välkommen till Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax by i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 100 studerande och 17 lärare varav 7 också undervisar på högstadiet.

Antagna till Gymnasiet i Petalax hösten 2019

 

27 personer har antagits till GiP hösten 2019. Nedanstående har gett tillåtelse att vi publicerar namnen.

Michelle Berg, Nedim Camdzic, Adam Djebali, Sofia Eklund, Hannah Geberg, Jasmin Halilic, Amanda Holtlund, Anthony Häggblad, Caj Hägglund, Emil Jåfs, Albin Kanto, Axel Karlsson, Elias Kinnunen, Magnus Lattu, Valdemar Lidman, Elsa Moliis, Hanna Nylund, Rabbe Rusk, Valdemar Salonsaari, Sandra Smedlund, Ted Stenmark, Tilde Strömsbäck, Alma Södergran, Oskar Väglund

  

  

  Läs mer om projektet här

 

Projektet har också uppmärksammat i olika medier. Förutom på vår egen FB-sida där vi publicerar foton m.m. från klubbtimmarna hördes vi i ett reportage på Yle 14.3. I Vbl 6.4 fick man läsa om projektet för fösta gången och 17.4 publicerades en trevlig artikel på EduGalaxen. 26.5 kunde man läsa om när satelliterna släpptes iväg på Söderfjärden i Vbl och lyssna om det samma på Yle. På bloggen EduGalaxen skrev Jan Holmgård igen om samma händelse 7.6. I KustNytt oktober 2018 fanns också ett reportage.


 REKTORNS HÖRNA

 

 

 

Apolloprojektet har fått en bra start. Det här läsåret kan studerande läsa tre tillämpade kurser. Apolloprojektet bjuds ut med anledning av att det nästa år (2019) är 50 år sedan månlandningen. Du kanske har märkt att det är flera lärare som undervisar i kurserna. Inom de tillämpade naturvetenskaperna behandlas förbränningsteknik, rymdteknik och hållbar utveckling. Inom historia och samhällslära ordnas en kurs om rymdkapplöpningen och kapprustningen under kalla kriget. Inom gymnastik och hälsokunskap arrangeras en kurs baserad på astronauternas träningsprogram samt kost- och hälsoaspekter i samband med rymdfärder. Både inom och utöver kurserna ordnas exkursioner, gästföreläsningar och laborationer.

Projektets mål är att skapa ämnesövergripande helheter. I kurserna kopplas det förflutna ihop med framtiden. Den tekniska utvecklingen som skedde i samband med rymdkapplöpningen lyfts fram och vi ser på hur detta har påverkat människan sociokulturellt.

I kurserna används en klassuppsättning VR-glasögon i undervisningssyfte för att låta studerande leva sig in i situationer man inte kan återskapa på ett traditionellt sätt i klassrummet, till exempel rymdfärder och historiska händelser. De studerande får en verklig uppfattning om rymden som studieobjekt med hjälp av Virtual reality-teknik.

 

          Rektor Margareta "Maggi" Bast-Gullberg

GYMNASIET PÅ WEBBEN

 

 

ELEVKÅREN 2018-2019

Elevkårsstyrelsen vid Gymnasiet i Petalax 2018-19 består av: Jennifer Lattunen, sekr. Isak Nyholm, Maya Nordman, Mathilde Asplund, ordf. Cecilia Lindqvist Johannes Lidman, kassör, Wilma Snickars och Josefine Mattlar. Handledande lärare är André Forsman.

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.