Välkommen till Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax by i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 89 studerande och 16 lärare varav 8 också undervisar på högstadiet.

ELEVKÅREN 2019-2020

 

Elevkårsstyrelsen vid Gymnasiet i Petalax 2019-20 består av: Jennifer Lattunen, ordf., Adam Djebali, vice ordf., Magnus Lattu, sekr., Tilde Strömsbäck, kassör, Rosa Jahn, Isak Nyholm, Frida Tallgren, Cecilia Lindqvist och Mathilde Asplund.

Handledande lärare är André Forsman.

GYMNASIET PÅ WEBBEN