Välkommen till Gymnasiet i Petalax

 

Gymnasiet finns i Petalax by i Malax kommun. Skolan har utrustats med teknisk utrustning och det mesta av material och elevuppgifter sköts digitalt. Språkutbudet i skolan omfattar både FiA och FiB. Dessutom undervisas EnA, FrC, TyC. Gymnasiet är delaktigt i ett omfattande samarbete med vasaregionens övriga gymnasier som går under benämningen Vi7. Ett viktigt led i samarbetet är de gemensamma distanskurserna som skolorna erbjuder tillsammans. För tillfället har skolan 91 studerande och 17 lärare varav 8 också undervisar på högstadiet.

  

  

  Läs mer om projektet här

 

Projektet har också uppmärksammat i olika medier. Förutom på vår egen FB-sida där vi publicerar foton m.m. från klubbtimmarna hördes vi i ett reportage på Yle 14.3. I Vbl 6.4 fick man läsa om projektet för fösta gången och 17.4 publicerades en trevlig artikel på EduGalaxen. 26.5 kunde man läsa om när satelliterna släpptes iväg på Söderfjärden i Vbl och lyssna om det samma på Yle. På bloggen EduGalaxen skrev Jan Holmgård igen om samma händelse 7.6. I KustNytt oktober 2018 fanns också ett reportage.


 REKTORNS HÖRNA

 

 

 

”Jag vill gratulera er ettor till att ni valt att börja studera vid Gymnasiet i Petalax. Ni kommer inte att ångra ert val”. Med dessa ord inledde jag höstterminen under mitt inskriptionstal.  Jag hade den stora glädjen att hälsa alla nya och äldre studerande välkomna till gymnasiet. Vi strävar efter att vår skola skall vara en särskild plats där varje människa synliggörs i sitt lärande. Vi jobbar för att varje studerande skall ha de bästa möjligheterna att nå sina mål.  

I år satsar vi också på projekt och projektresor. Utbudet består av bland annat resor till Sankt Petersburg och Bryssel. Inom finskaundervisningen åker en grupp till Leppävirta. I oktober åker studerande inom Apolloprojektet till Nasas Kennedy Space Center i Florida. Jag ser fram emot ett givande och intressant läsår! 

 Rektor Margareta "Maggi" Bast-Gullberg

GYMNASIET PÅ WEBBEN

 

 

ELEVKÅREN 2018-2019

Elevkårsstyrelsen vid Gymnasiet i Petalax 2018-19 består av: Jennifer Lattunen, sekr. Isak Nyholm, Maya Nordman, Mathilde Asplund, ordf. Cecilia Lindqvist Johannes Lidman, kassör, Wilma Snickars och Josefine Mattlar. Handledande lärare är André Forsman.

 

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.