Det som gör nybygget speciellt är att det byggts i massivt trä med CLT-element. CLT betyder ”cross laminated timber” eller korslimmat trä. Ytter- och mellanväggarna är av CLT-element. Någon ytterligare isolering behövs inte utan träelementen räcker. 

Nybygget är den första skolan i regionen som byggts i massivt trä. CLT är ett nytt material men det finns en tradition av att bygga i trä i kommunen. När man bygger i massivt trä levereras väggarna som stora element direkt från fabriken med alla hål för fönster, dörrar och annat färdigt ursågat. Det handlar om en ganska ny produkt för Finland. Elementen är fem gånger lättare än betong.

Det finns många fördelar med massivt trä jämfört med till exempel betong. Till att börja med binder trät koldioxid vilket gör det till ett klimatvänligt material. Trät gör det möjligt att hålla råvarukedjan inom regionen. Sköter man om byggnaden binder den koldioxid så länge den står. Sedan när den inte längre behövs kan materialet återvinnas. En fördel med att använda bara ett material är att man har större kontroll över hur det beter sig. Materialet i trä ger positiva hälsoeffekter med en bra inomhusluft. Vi andas frisk luft i skolbyggnaden. Dessutom är lärmiljön estetisk och hemtrevlig när vissa träväggar är synliga. Byggnadens formspråk i trä är en kombination av både traditioner och modernism.

Mitt i skolan på Torget välkomnas man av en stor trappa i trä, monterad av utsågade fönstergluggar från ytterväggarna. En plats för chill, samvaro och möten i skolans hjärta!

Vår skola är en ekologisk, klimatsmart, frisk och estetisk byggnad för många möten. Nybygget har planerats tillsammans med studerande så att det på bästa möjliga sätt motsvarar studerandes önskemål och behov. Idéer, tips och drömmar har samlats in under processens gång i samarbete med arkitekten Johan Ångerman.

Vi har många intresserade som vill besöka vårt nya gymnasium. Boka in ett besök via rektor.  Välkommen!

Träbyggnad i massivt trä (CLT)