DSC 1988

Undervisningen utgår från fenomen och aktualiteter som studeras ur flera olika synvinklar. Under sin gymnasietid ges studerande på den tvärvetenskapliga linjen möjlighet att studera ett tvärvetenskapligt studieavsnitt per termin tillsammans med övriga studerande på linjen. Det sista studieavsnittet avläggs på höstterminen under årskurs tre. Studieavsnittet avläggs under skoldagen och är insatt i schemat så att avsnittet går över två perioder under en termin. För studieavsnittet ges inget vitsord utan studieavsnittet antecknas som avlagt studieavsnitt.  

Linjeledare: André Forsman (andre.forsman(a)malax.fi; 0503739095)

IMG 20191016 WA0056

Vad studeras på linjen?

Du kan fördjupa dig i kurser med olika teman eller fenomen:

  1. Mediekunskap
  2. Världsmedborgaren - demokrati, internationella konflikter och världen idag
  3. Hållbar utveckling
  4. Kritiskt tänkande - kommunikation, argumentation och debatt
  5. Den välmående hjärnan

I alla kurser studerar du tvärvetenskapligt med kopplingar till den aktuella samhällsdebatten.