Personal

Personal

Gun Björklund
Lokalvårdare
Granby Kristian v3
Kristian Granby
IT-ansvarig
Sven Haglund
Fastighetsskötare
Storsved Magdalena
Magdalena Storsved
Rörelse-coach
Stahl Ann Helene
Ann-Helene Ståhl
Husmor
Sund Hanna
Hanna Sund
Lokalvårdare
Udd Marit
Marit Udd
Studiesekreterare