1. Examinanden bör ha avlagt de obligatoriska kurserna i ämnet före hen deltar i skrivningarna. För realprovet bör de obligatoriska kurserna i två ämnen vara avlagda.
  2. Examen är avlagd då fyra obligatoriska prov är godkända
  3. Av de obligatoriska proven bör minst ett vara på A-nivå.
  4. Studentexamensbetyg förutsätter att man också får dimissionsbetyg från gymnasiet
  5.  Abiturienterna måste sätta sig in i bestämmelserna och kraven för de olika proven i examen
  6.  Abiturienterna svarar själv för att de följer och är insatta i bestämmelserna gällande examen.