Skolkurator Tanja Forslund är anträffbar i sitt rum på högstadiet måndag - onsdag tel: 040-6508 119, och i gymnasiet enligt överenskommelse. Det går bra att skicka meddelande åt henne via mail (tanja.forslund(a)ovph.fi), Wilma, sms eller WhatsApp.