Skolans SOME-team:Studeranderepresentanter: (OBS! Fjolårets bild. Ny bild på kommande)

Åk 1: Izabelle Uotinen och Alexia Blomqvist

Åk 2: Nejla Camdzic och Cajsa Salo

Åk 3: Mirzela Vardo

Handledande lärare: Anton Lindholm, Pia Sandås och Simon Hansell