Skolans SOME-team:

Studeranderepresentanter:

Årskurs 1: Miira Björklund och Lizette Damsten (nedre raden)

Årskurs 2: Felicia Lindqvist, Casper Storbjörk och Tilde Häggman (övre raden)

Handledande lärare: Anton Lindholm, Pia Sandås och Simon Hansell