SOME-teamet består av följande personer:

Simon Hansell (vicerektor)

Pia Sandås (lektor)

Studeranderepresentanter:

  • på kommande