Studerandekårsstyrelsen

Studerandekårsstyrelsen (SKS) är aktiv med att skapa nya traditioner i vår nya skolbyggnad. Bland annat har styrelsen startat upp verksamheten i det nya caféet där t.ex. kaffe och varm choklad erbjuds.

Styrelsen ordnar även evenemang för trivseln i skolan såsom biljardturnering, secret santa samt en friluftsdag. SKS är även med på niornas dag i januari.

Studerandekårsstyrelsen 2022-23

Övre raden fr. vänster: Fabian Lidman, Cajsa Salo och Felicia Lindqvist

Mittersta raden från vänster: Anna Bäckström, handledande lärare, Christoffer Malm, Jennifer Sten, Elin vägar och Regina Öhman, handledande lärare

Nedersta raden fr. vänster: Elsa Björkholm och Izabelle Uotinen