Här kan ni läsa studerandevårdsplanen för Gymnasiet i Petalax, läsåret 2023-24.

Studerandevårdsgruppen

Studerandevårdsgruppen består av följande personer:

Margareta Bast-Gullberg (rektor)

Nina Grönberg (studiehandledare)

Christian Westö (speciallärare)

Tanja Forslund (kurator)

Ann-Sofie Brännkärr-West (skolhälsovårdare)

Studerandevårdsplan