Händelsekalender 2018 - 2019

                         

    PERIOD I

13.8    Periodstart, skolan börjar kl. 8.45

14.8    Skolfotografering