Aktuella händelser

20.12.2023

GEA-möte för vårdnadshavarna i åk 9 på högstadiet 31 januari 2024 (kl 18)

Rundtur och servering på gymnasiet efteråt.
Aktuella händelser 15.6.2023

Antagna studerande till gymnasiet hösten 2023

Följande personer har antagits som studerande vid Gymnasiet i Petalax hösten 2023 och tillåter att namnen publiceras.
5.10.2022

Informationsmöte för vårdnadshavare i åk 1 och 2

Onsdag 5.10.2022 kl 18.00 ordnas informationsmöte åt vårdnadshavare till studerande i åk 1 och 2. Välkomna!
16.6.2022

Antagna till gymnasiet läsåret 2022-2023

Följande personer har antagits som studerande vid Gymnasiet i Petalax hösten 2022 och tillåter att namnen publiceras.