Händelsekalender 2018 - 2019

 

7.1-15.2 PERIOD IV

21.1    Niornas dag vid GiP (studerande på GIP har självständigt arbete)

25.1   Abi i Vasa, Öppna UNI/YH-dag

11-15.2    Provvecka

14.2    ABI-dagen

15.2    De äldstes dans kl 18.00, åk 2 och föräldrar

18-22.2    Projektvecka

22.2    Anmälan till tentamen

25.2-1.3    Sportlov

 

4.3-12.4 PERIOD V

5.3    Förnyat föhör

7.3    Höjningsförhör

12.3    Studentskrivningar, Modersmålet, läskompetetens

          Svenska som andra språk

14.3    Studentskrivningar, Främmande språk, kort lärokurs

15.3    Studentskrivningar, Real I, psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi

18.3    Studentskrivningar, Det andra inhemska språket, finska, lång och medellång

20.3    Studentskrivningar, Främmande språk, engelska, lång lärokurs

22.3    Studentskrivningar, Modersmålet, skrivkompetens

26.3    Studentskrivningar, Matematik, lång och kort lärokurs

28.3    Studentskrivningar, Real II, religion, lk, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

8-12.4    Provvecka

11-15.4    Projektresor

 

15.4-1.6 PERIOD VI

18-22.4    Påsklov

23.4    Anmälan till tentamen

24.4    Möte för studerande och vårdnadshavare i åk 2 om höstens studentskrivningar

25.4    Förnyat föhör

1.5    Första maj, ledigt

17.5    Sista dagen att anmäla sig till höstens studentskrivningar

23-29.5    Provvecka

30.5    Kristihimmelsfärdsdag

31.5    Friluftsdag

1.6    Studentdimission och skolavslutning i högstadiets festsal kl 11.00

2.6    Anmälan till tentamen

4.6    Förnyat föhör

6.6    Höjningsförhör