Antagna till gymnasiet läsåret 2022-2023

Antagna till gymnasiet läsåret 2022-2023

Följande personer har antagits som studerande vid Gymnasiet i Petalax hösten 2022 och tillåter att namnen publiceras.

Miira Björklund, Elenor Bäcklund, Nejla Camdzic, Lizette Damsten, Melissa Eriksson, Charlotta Franzén, Max Gästgivar, William Hansson, Marius Hartmann, Cecilia Hartvik, Petter Herrgård, Zacharias Häggvik, Isac Nygård, Matilda Pada, Hannes Risberg, Fanny Rönnback, Jasmine Rönnholm, Cajsa Salo, Timmy Strömsbäck, Elvira Södergran, Hanna Söderholm, Elvin Söderlund, Izabelle Uotinen, Elma Vardo, Elin Vägar 

Gå till "Aktuella händelser"