Besöksadress

Gymnasiet i Petalax
Mamrevägen 13
66240 Petalax

Telefon

Rektor: +358500871381

Kansli: 063471630

Lärarrum: +358406508052

E-mail
gymnasiet.petalax@malax.fi

Faktureringsadress

Nätfakturor tas i bruk från och med 1.1.2021
Nätfakturaadress: 003701809485
Förmedlarkod: DABAFIHH
Beställarkod: BIN054